ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne

biopsja prostaty

Badanie histopatologiczne to precyzyjna ocena mikroskopowa materiału histologicznego (tkankowego).

Badanie to zleca się w przypadku wykrycia przez lekarza chorobowo zmienionej tkanki. Zmiana może zostać wykryta przez lekarza przy pomocy badań obrazowych na przykład ultrasonografii albo tomografii komputerowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości np. podejrzenia guza czy pojawienia się zmiany na skórze, konieczna staje się drobiazgowa ocena. Profesjonalna i szybka ocena onkologiczna pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia, co ma szczególne znaczenie w rozpoznaniu chorób nowotworowych.

Do wykonania badania konieczne jest pobranie próbki materiału z miejsca patologiczne zmienionego. Istnieje  kilka technik  pobierania materiału histologicznego do badania.

Wybór odpowiedniej techniki zależy od rodzaju oraz miejsca lokalizacji danej zmiany.  Materiał pobierany jest śródoperacyjnie  albo przy pomocy biopsji, a następnie poddawany jest analizie przez lekarza patomorfologa.  Weryfikacja odbywa się po pobraniu próbki, zabarwieniu jej oraz dokładnej obserwacji pod mikroskopem. Zbadanie pobranego wycinka tkanki pozwala ocenić lekarzowi, czy jest to zmiana łagodna, czy złośliwa.

Histopatologię wykonuje się nie tylko w celu diagnostyki nowotworów, ale również przy ocenie  zmian zwyrodnieniowych lub zapalnych.  

Czasami jest to podstawowa, a w wielu przypadkach niezbędna, metoda  pozwalająca lekarzowi na wdrożenie odpowiedniego leczenia. Dostarcza informacji na temat danej zmiany. Istotnie jest to najpewniejsza metoda diagnostyczna – pozwala ona określić, czy badana zmiana jest złośliwa, czy  łagodna.

Histopatologia jest niezbędna do monitorowania stanu pacjenta i postępów w leczeniu. Pomaga ona przy ocenie przestrzennej zmian w danej tkance. Dlatego też badania histopatologiczne są zazwyczaj wiarygodniejsze i bardziej precyzyjne niż badania cytologiczne.

Każda nawet najmniejsza zmiana, która została usunięta powinna być poddana profilaktycznie badaniu histopatologicznemu.